Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ομιλητές

Τάνια Κυριάκου

Δρ. Ν., Δικηγόρος, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ελλάδα



Πίσω

Χορηγός Επικοινωνίας