Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική IV
Το Παιδί
9 και 10 Δεκεμβρίου 2016, Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Νέα

Σελίδα 2 / 2 : <<<

Χώρος Διοργάνωσης Συνεδρίου

17-10-2016 13:39

Το Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική IV 2016: Παιδί και Βιοηθική θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2016, στην αίθουσα "Ευρώπη", στη Νομική Βιβλιοθήκη (Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα).Χορηγός Συνεδρίου