Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική IV
Το Παιδί
9 και 10 Δεκεμβρίου 2016, Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Νέα

Διοργάνωση Διεπιστημονικού Συνεδρίου

17-10-2016 17:47Το Διεπιστημονικό Συνέδριο αποτελεί διοργάνωση της Ερευνητικής ομάδας Πληροφορία: Ρύθμιση, Ιστορία και Πολιτισμός, του Εργαστηρίου Τεχνολογιών της Πληροφορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, της E-THEMIS και της Νομικής Βιβλιοθήκης.Πίσω

Χορηγός Συνεδρίου