Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική IV
Το Παιδί
9 και 10 Δεκεμβρίου 2016, Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ομιλητές

Ιορδάνης Καβαθατζόπουλος

Kαθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή, Πανεπιστήμιο της Ουπσάλα. Σουηδία

Email: iordanis@it.uu.se
Ιστοχώρος: http://www.it.uu.se/katalog/iordanis
Καθηγητής Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή στο Τμήμα Πληροφορικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Ουψάλας, Σουηδίας. Απέκτησε τον Διδακτορικό του Τίτλο στην Ψυχολογία και είναι Υφηγητής Ψυχολογίας. Διετέλεσε Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ουψάλας. Είναι επίσης Επισκέπτης Καθηγητής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα της Σχολής Integrative and Global Majors in Human Biology του Πανεπιστημίου Τσουκούμπα, Ιαπωνίας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του γνωστικού χώρου μεταξύ Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Νέων Τεχνολογιών. Επικεντρώνονται στους τομείς της Μέτρησης και Εκπαίδευσης Ηθικών Δεξιοτήτων, στην Ηθική της Επιχειρηματικότητας, των Οργανισμών και της Πολιτικής, στην Ηθική των Σύγχρονων Τεχνολογιών, στην Ηθική Χρηστικότητα Τεχνολογικών Συστημάτων, και στην Ηθική Αυτόνομων Συστημάτων.

Ο Ιορδάνης Καβαθατζόπουλος έχει κατασκευάσει ειδικά εργαλεία για την μέτρηση των δεξιοτήτων λύσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για την υποστήριξη της ηθικής ικανότητας. Ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων, πολιτικών οργανισμών και άλλων οργανώσεων εκπαιδεύονται με την χρήση αυτών των μεθόδων. Ιδιωτικές επιχειρήσεις και κυβερνητικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τα εργαλεία για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, την καταγραφή οργανωτικών αναγκών στην ηθική, και για την μέτρηση της ηθικής ικανότητας των συνεργατών τους.

Είναι μέλος συντακτικής επιτροπής πολλών επιστημονικών περιοδικών, μέλος επιτροπών των κυριότερων επιστημονικών συνεδρίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται, ιδρυτής του Κέντρου Ηθικής, Αειφορίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Ουψάλας, και μέλος διοικητικών συμβουλίων διεθνών επιστημονικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και οργανισμών.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Περίληψη παρουσίασης Ιορδάνη Καβαθατζόπουλου
Ενημέρωση: 21-11-2016 10:25 - Μέγεθος: 180.12 KB

Πίσω

Χορηγός Συνεδρίου