Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική IV
Το Παιδί
9 και 10 Δεκεμβρίου 2016, Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα
ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ομιλητές

Αριστείδης Αντσακλής

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής για την Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελλάδα

Ο κ. Αριστείδης Αντσακλής είναι καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Το 1969 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1975 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον βαθμό “Άριστα”.

Τον Απρίλιο του 1977 ανέλαβε χρέη Επιμελητή και τον Σεπτέμβριο του 1977 μετά από προτροπή του Καθηγητή Δ. Β. Κασκαρέλη διορίσθηκε στην θέση του Επιμελητή του Τμήματος Υπερήχων και Εντατικής Παρακολούθησης του Εμβρύου του Νοσοκομείου “Αλεξάνδρα”.

Τον Σεπτέμβριο του 1979 διορίσθηκε έμμισθος Πανεπιστημιακός Επιμελητής στην Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Δ. Β. Κασκαρέλη.

Τον Ιανουάριο του 1980 ο Καθηγητής Δ. Κασκαρέλης του ανέθεσε την εκπόνηση Διατριβής για Υφηγεσία με τίτλο: “Εμβρυοσκόπηση και προγεννητική διάγνωση. Διαμόρφωση ίδιας μεθόδου για λήψη βιοψιών δέρματος σε απλές και εμβρυϊκού αίματος σε δίδυμες κυήσεις”, και το 1981 αναγορεύθηκε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Υφηγητής του μαθήματος της Μαιευτικής – Γυναικολογίας.

Το 1994 εξελέγη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αναπληρωτής Καθηγητής της Μαιευτικής Γυναικολογίας και συνέχισε να εργάζεται στην Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την Διεύθυνση των Καθηγητών Δ. Αραβαντινού και Σ. Μιχαλά σαν υπεύθυνος του Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υπερήχων.

Το 2002 εξελέγη Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας στην Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 2005 ανέλαβε την διεύθυνση της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι μέλος πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής, μέλος του συμβουλίου της εταιρείας «Fetus as a patient», μέλος της επιστημονικής εταιρείας της Παγκόσμιας Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής, ιδρυτικό μέλος του Fetoscopy Working Group και Δ/ντής του ελληνικού τμήματος της σχολής «Ian Donald».Πίσω

Χορηγός Συνεδρίου