Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική IV
Το Παιδί
9 και 10 Δεκεμβρίου 2016, Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

Ομιλητές


Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Συνεδρίου


Προεδρίες


Ομιλητές

Χορηγός Συνεδρίου