Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος - Το ανθρώπινο πρόσωπο
Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015, Aίθουσα 'Ευρώπη', Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα Με τη χορηγία του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ
      
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ομιλητές

Aριστέα Σινανιώτη

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ελλάδα

Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς
Διδάκτωρ Νομικής Ludwig-Maximilians-Universität München
Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πτυχίο Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξιολόγηση: ΑΡΙΣΤΑ .
Διδάκτωρ Εμπορικού δικαίου Νομικής Σχολής Μονάχου, Γερμανίας.
Αξιολόγηση: MAGNA CUM LAUDE
Επιστημονική Συνεργάτης του Max – Planck – Institut Μονάχου: Δίκαιο Ευρεσιτεχνιών, Σημάτων, Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού.
Επιστημονική Συμμετοχή στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου Χάγης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Δικηγόρος Αθηνών παρ' Αρείω Πάγω
Εκλογή ως Λέκτορα Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990)
Εκλογή ως Λέκτορα Εμπορικού Δικαίου Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1991) και από το 2006 Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Διδασκαλία του μαθήματος Εμπορικό Δίκαιο στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2006-2009)
Μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ

Der Schutz geographischer Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen. Systematische Darstellung des griechischen Rechts unter besonderer Berücksichtigung des französischen und deutschen Rechts mit Harmonisierungsvorschlägen auf europäischer und internationaler Ebene, Verlag V. Florentz, Μόναχο , 1987
Παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση και προστασία του καταναλωτή σε Συλλογικό έργο «Η εξέλιξη του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας», Αθήνα – Κομοτηνή, 1988
Μονογραφία με τίτλο ΤΟ ΣΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου Εκδόσεις Α. Σάκκουλα Αθήνα 1995
Συλλογικό έργο ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ , Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του ν. 146/1914, Επιμέλεια ύλης : Ν. Ρόκας, Αθήνα 1996 – Ερμηνεία του άρθρου 3 ν. 146/1914, σελ. 265 επ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ , Τόμος 1, Γενικό Μέρος, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 2000 , σελ. 312
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ( Sponsoring ), α΄ και β΄ έκδοση , Εκδόσεις Σάκκουλα 2002, σελ.170
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. ( σε συνεργασία με Ι. Φαρσαρώτα), σελ.620
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΕΣ, γ΄έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΑΤRIP (Διεθνής Ένωση Διδασκόντων Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία) “International Association of the Advancement of teaching and research in Intellectual Property”.
Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής ομάδας της AIPPI (Association internationale pour la protection de la propriete industrielle).
Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής ομάδας της ALAI (Association Litteraire et Artistique Internationale).
Διεθνής Εταιρία Συγκριτικού Δικαίου (Gesellschaft für Rechtsvergleichung).
Ένωση Ελλήνων Εμπορικολόγων.
Ένωση ΔικονομολόγωνΠίσω