Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος - Το ανθρώπινο πρόσωπο
Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015, Aίθουσα 'Ευρώπη', Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα Με τη χορηγία του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ
      
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ομιλητές

Θεοφανώ Παπαζήση

Ομότιμη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ελλάδα

Δικηγόρος Αρείου Πάγου, ΔΣΘ (1971-2012)
Πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ
Μονογραφίες: Σύμβαση υπέρ τρίτου για την περίπτωση θανάτου, Γονική παροχή, Αστική ευθύνη στην HIV/AIDS νόσο.
«Γενικές Αρχές του Αστικού δικαίου, Case Studies», 2004.
Δεληγιάννη/Παπαζήση, «Πρακτικά Θέματα Αστικού Δικαίου», 1988, 1989.
ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, 1393-1399 (1971, 2007), 1465-1472 (1971), 1475-1472 (2007).
Il diritto di famiglia nell’unione Europea, Formatione, vita e crisi della coppia, Grecia, (Unione Europea e diritto applicato, 103).
«The Function of Parental Care and Custody and the Minor’s Opinion in Greece», Family Law Quarterly, vol. 39, 2005.
La prise en conte de la parole de l’enfant qui s’oppose à son retour, Les enlèvements d’enfants à travers les frontières, Bruylant 2004, 361.
Επιμέλεια έκδοσης δύο τόμων σειράς «το φύλο και η συμπεριφορά του».
Άρθρα: αστικού δικαίου, βιοηθικής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιατρικού δικαίου, φύλου, διακρίσεων, μεταμοσχεύσεων, AIDS, θρησκευτικής ελευθερίας κ.α.
Πίσω