Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος - Το ανθρώπινο πρόσωπο
Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015, Aίθουσα 'Ευρώπη', Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα Με τη χορηγία του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ
      
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ομιλητές

Κατερίνα Φουντεδάκη

Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ελλάδα

Θέση στο ΑΠΘ: Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής (2013)

 

Πρόσληψη στο ΑΠΘ: 1999 (Λέκτορας)

 

Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

  • Πτυχίο Τμήματος Νομικής Σχολής ΝΟΠΕ ΑΠΘ, βαθμός 9,9/10 (πρωτεύσασα)

 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο, Τμήματος Νομικής Σχολής ΝΟΠΕ ΑΠΘ (βαθμός 10/10, πρωτεύσασα).
  • Διδακτορικός τίτλος στο Αστικό δίκαιο από το ίδιο Τμήμα (1993) βαθμός ομόφωνα «άριστα».

 

Υποτροφίες: Συμβούλιο της Ευρώπης, βραβευθείσα διδακτορική υπότροφος ΙΚΥ

 

Πεδία έρευνας και διδασκαλίας: Αστικό δίκαιο, ευρωπαϊκό και συγκριτικό αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο (με έμφαση στη συγγένεια, στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και στην υιοθεσία), αστική ιατρική ευθύνη, εμπράγματο δίκαιο

 

Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και επιστημονικούς φορείς: Ένωση Αστικολόγων, Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδας, Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, αναπλ. μέλος του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ, νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου (1994-1996), μέλος του ΔΣ (ταμίας) του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Συντονίστρια του Δικτύου του ΑΠΘ « Σύγχρονη Ιατρική Πράξη, Βιοϊατρική και Δίκαιο», Ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης που συνέταξε τη νέα Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Υιοθεσία παιδιών (2004-2008), νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την επίπτωση της βιοτεχνολογίας στο αστικό δίκαιο (ν. 3089/2002 «Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», Ομάδα εργασίας του ΥΔικαιοσύνης για την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου (2010), τακτική συνεργάτης «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», επιστ. συνεργάτης «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου»

 

Σύνολο δημοσιεύσεων (αριθμός): 72

 

Σύνολο συμμετοχών σε συνέδρια- επιστημονικές εκδηλώσεις με εισήγηση ή παρέμβαση: 75

 

Μονογραφίες: Η ελαττωματική υιοθεσία (1993). Υιοθεσία (Προϋποθέσεις-Διαδικασία- Προσβολή/ 1998). Αστική ιατρική ευθύνη (2003). Ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστική ιατρική ευθύνη (2007).Οι υποθέσεις γονικής μέριμνας στο νέο Κανονισμό 2201/2003 (2004. Υιοθεσία. Ο ν. 2447/1996, οι τροποποιήσεις και η εφαρμογή του (2010). Φυσικό πρόσωπο και προσωπικότητα στον ΑΚ (2012).

 

Ξένες γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

 

Επαγγελματική εμπειρία: Δικηγόρος στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. Περιορισμένη και κατά κύριο λόγο συμβουλευτική δικηγορία.Πίσω