Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος - Το ανθρώπινο πρόσωπο
Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015, Aίθουσα 'Ευρώπη', Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα Με τη χορηγία του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ
      
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ομιλητές

Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου

Ομότιμη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελλάδα

Πτυχίο: Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και στην Αγγλία (Ph.D. University College London) ως υπότροφος Ι.Κ.Υ. Εσωτερικού και Εξωτερικού.

 

Σταδιοδρομία και Διοικητικό έργο:

Καθηγήτρια στη Μέση Εκπαίδευση από το 1962 —με εκπαιδευτικές άδειες κατά τα τρία έτη των υποτροφιών της— έως το 1973, συντάκτης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών (1973-1982). Ειδική επιστήμων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1978-1981), από το 1982 έως το 1997 καθηγήτρια φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και από το 1998 έως το 2002 καθηγήτρια με μετάκληση του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκτοτε ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 2005 και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επανειλημμένως πρόεδρος του Τμήματος ΦΚΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθύντρια του Τομέα Φιλοσοφίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο και το 1999-2000 στο Τμήμα ΜΙΘΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρώην πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (για πολλά χρόνια μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας), honorary research fellow των Πανεπιστημίων Princeton και Λονδίνου (University College London), αντιπρόεδρος του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών και πρόεδρος του Συνδέσμου "Θεόφιλος Βέικος, για την Κριτική Σκέψη και τη Φιλοσοφική Παιδεία”. Από το 1993 εκλεγμένο μέλος στη Μόσχα για μια δεκαετία του Δ.Σ. της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιριών (FISP) και επανεκλεγμένο στην Κωνσταντινούπολη για άλλη μία πενταετία (2003-2008). Για το διάστημα αυτό και αντιπρόεδρος της FISP. Πρόεδρος της Επιτροπής «Συνεδρίων, Συμποσίων και λοιπών Φιλοσοφικών Συναντήσεων» της FISP (1993- 1998). Πρόεδρος της Επιτροπής «Παγκόσμια Δεκαετία για τη διδασκαλία των ανθρώπινων δικαιωμάτων» (1998-2003) της Επιτροπής «Ηθική στις επιστήμες και τη βιοτεχνολογία» (2003-2008) και μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής και της Επιτροπής Πολιτισμικής Ανάπτυξης της FISP. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας και από το 1998 μέλος έως το 2008 μέλος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής,. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος «Καλλιπάτειρα του Υπουργείου Παιδείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (2006-2009). Από το 2005 έως το 2010 μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ). Από το 2002 μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας της Φιλοσοφίας (International Academy for Philosophy) και από το 2009 μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του υπό διοργάνωση XXIII Παγκόσμιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας που θα γίνει στην Αθήνα το 2013 και β' αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του.

 

Επιστημονικό Έργο:

Άνω των 200 δημοσιευμάτων: 5 βιβλία - μονογραφίες, 4 επιμέλειες Πρακτικών συνεδρίων με προλόγους και εισαγωγές, περισσότερα από 70 ερευνητικά άρθρα σε επιστημονικά ελληνικά και ξένα περιοδικά και συλλογικούς τόμους, περισσότερες από 100 ανακοινώσεις ( δημοσιευμένες και υπό δημοσίευση σε Πρακτικά διεθνών και τοπικών συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό), 15 βιβλιοκρισίες, 2 εκτενείς συμμετοχές σε μεγάλα συλλογικά έργα (Λεξικό των Προσωκρατικών (ΚΕΕΦ Ακαδημίας Αθηνών 1973 - 1982), Οι εκλιπόντες ακαδημαϊκοί, Ακαδημία Αθηνών 1977), περισσότερα από 15 άρθρα σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, περισσότερες από 15 βιβλιοκρισίες και παρουσιάσεις βιβλίων, περισσότερες από 20 επιφυλλίδες (κυρίως στις εφημερίδες Το Βήμα και Η Καθημερινή), περισσότερα από 15 ποικίλα ελάσσονα φιλοσοφικά και κριτικά της λογοτεχνίας και της τέχνης δημοσιεύματα, 2 μεταφράσεις βιβλίων σε συνεργασία, 5 περίπου μεταφράσεις άρθρων από γαλλικά και αγγλικά και επιμέλειες αφιερωμάτων. Έχει κάνει πολλές διαλέξεις και εισηγήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Λονδίνο, Cambridge, Princeton, Austin-Texas, Berkeley, Νεάπολη, Ericeira, Φινλανδία, Τόκυο, Ινδία, κ.λ.π.). Συμμετοχή σε όλα τα Παγκόσμια Συνέδρια Φιλοσοφίας από το 1973 ως το 2008 με ανακοίνωση ή / και προεδρία και έχει διοργανώσει 5 συνέδρια ως πρόεδρος Οργανωτικής επιτροπής (2 διεθνή, 1 βαλκανικό και 2 πανελλήνια).

 

Βιβλία - Μονογραφίες:

The Stoic Arguments for the Existence and the Providence of the Godsl Athens, Saripolion 1976, σελ. 331.

Φιλοσοφία και ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα, Παπαζήσης 1986, σελ. 335.

Σύγχρονη ηθική Φιλοσοφία, Ο Αγγλόφωνος Στοχασμός, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 1995, σελ. 550.

“Divine Providence in the Philosophy of the Empire”, ANRW 36, 7, De Gruiter, Berlin - New York 1994, 4417 - 4490, 71 μεγάλες σελίδες.

Σωκράτης. Σκάι: Οι Μεγάλοι Έλληνες, σελ. 217 σελίδες

Φιλοσοφικοί προβληματισμοί σε θέματα ιατρικής ηθικής και βιοηθικής ( υπό έκδοση 2013). Επιλογή δημοσιευμάτων για τον Αριστοτέλη

-‘Ή “προαίρεσις” στον Αριστοτέλη και τον Επίκτητο. Μια συσχέτιση με την έννοια της πρόθεσης στη φιλοσοφία της πράξης”, Φιλοσοφία 8-9 (1978-79) 265-310, 45 σελ.

- “Η μεταηθική συγκινησιοκρατία του Charles Stevenson και η “Ρητορική” του Αριστοτέλη”, Μνήμη Αναστασίου Ειανναρά, Αθήνα 1981, 133-160, 27 σελ.

-‘Ή προβληματική του Αριστοτέλη για το “εκούσιο” και το “ακούσιο” και το πρόβλημα της ελεύθερης εκλογής στην Αναλυτική Φιλοσοφία της Πράξης”, Παγκόσμιο Συνέδριο Αριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 1978, Πρακτικά τ. III, Αθήνα 1982, 286-298.

- “Η ανάγνωση της ηθικής του Αριστοτέλη από τον R.M. Hare”, Φιλοσοφία 12 (1982) 245- 269, 25 σελ.

-“Σχόλια στις ηθικές πραγματείες του Αριστοτέλη. Λύνει ο A. Kenny ή ξαναθέτει το ‘Αριστοτελικό πρόβλημα’;” Αρετής Μνήμη. Αφιέρωμα εις μνήμην Κ. Βουρβέρη, Αθήνα 1983, 143-172, 29 σελ.

- “Ανθρώπινο και πολιτικό αγαθό στον Αριστοτέλη”, ΠΑΣΠΕ, Νοέμβριος 1978, Ο Αριστοτέλης και η πολιτική Επιστήμη, Επετηρίδα ΠΑΣΠΕ Α’, Αθήνα 1981, 83-98.Πίσω