Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος - Το ανθρώπινο πρόσωπο
Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015, Aίθουσα 'Ευρώπη', Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα Με τη χορηγία του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ
      
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Επιτροπές

«Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική- Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος - Το ανθρώπινο πρόσωπο»
Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015, Αίθουσα "Ευρώπη", Νομική Βιβλιοθήκη
Με τη χορηγία του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ

 

Νίκος Κούτρας

Δρ, Πολιτικός Επιστήμονας, MSc 'Science of Information', Macquarie University. Αυστραλία

EDUCATION

2005
Bachelors in Political Science by coursework and thesis (Upper Second Class, 7.18/10 (71,8%), upper 10%)
Bachelor thesis: ‘Educational Politics in Greece, 1990-2000’
Department of Political Science
University of Crete
Greece

2010
Masters in Science of Information by coursework and thesis (with distinction 8.8/10 (88%), third place), ‘Information Services in a Digital Environment’
Masters dissertation: ‘Educational resources and open access repositories’
Department of Archives, Library Science and Museology
Ionian University
Greece

- 2013
Postgraduate research – ‘European Politics and Institutions towards Lifelong Learning: The Lisbon Strategy and implications for the future of Life-Long Learning education in Europe’
Department of Archives, Library Science and Museology
Ionian University
Greece

2014 -
Higher Degree by Research
Ph. D. Candidate
Project title/ Research proposal: ‘The balance between copyright law and open access within institutional repositories of Australia’
Macquarie Law School
Macquarie University
Australia

2014
Macquarie Law School
Semester 2, 2014
Convenor: Associate Professor Niloufer Selvadurai
Course: Intellectual Property Law 473
Tutor
Macquarie University
Australia

ACADEMIC EXPERIENCES

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

17/10/05 to 09/12/05: Training on main ICT skills, certification for office automation skills, Vocational Training Centre K.E.K. Practika of Western Greece, Corfu

European Computer Driving License (ECDL): Start (Word, Access, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, ICT)

09/07/07 to 03/12/07: “Teaching economics, educational principles and lifelong learning”Vocational Training Center, National and Kapodistrian University of Athens, Training Certificate (Distance Learning)

01/11/10 to 07/03/11: “The 2010 financial crisis and its perspectives”Vocational Training Center, National and Kapodistrian University of Athens, Training Certificate (Distance Learning)

28/10/13 to 28/02/13: “WEB 2.0 technologies within Education” Vocational Training Center, National and Kapodistrian University of Athens, Training Certificate (Distance Learning)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ACADEMIC/TEACHING EXPERIENCE

Academic year 2008-2009, member of the 8th International Conference ‘Computer Ethics: Philosophical Enquiry’ organizing committee, Department of Archives, Library Science and Museology, Ionian University, Greece

Academic year 2009-2010, member of the 3rd International Seminar on Information Law ‘An Information Law for the 21st century’ organizing and scientific committee, Department of Archives, Library Science and Museology, Ionian University, Greece

Academic year 2010-2011, member of the 4th International Conference on Information Law ‘Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics’, Ionian University, Greece

Academic year 2010-2011, teaching assistant, postgraduate program, course: Information law with an emphasis on intellectual property, supervisor: Maria Bottis, Assistant Professor, Department of Archives, Library Science and Museology, Ionian University, Greece

Academic year 2011-2012, member of the 5th International Conference on Information Law and Ethics ‘ Equity, Integrity and Beauty in Information Law and Ethics’, Ionian University, Greece

Academic year 2011-2012, chairman in Young Scholar’s forum of the 5th International Conference on Information Law and Ethics ‘Equity, Integrity & Beauty in Information Law and Ethics’, Ionian University and INSEIT, Greece

Academic year 2011-2012, teaching assistant, undergraduate program, Department of Archives and Library Science, course: Information Law I and Information Law II, supervisor: Maria Bottis, Assistant Professor

Academic year 2011-2012, researching assistant, Department of Archives, Library Science and Museology, Ionian University, Greece

Academic year 2012-2013, researching assistant, Department of Archives, Library Science and Museology, Ionian University, Greece

Academic year 2012-2013, member of organizing and scientific committee for the 1st Interdisciplinary Conference of Medical Liability and Bioethics, Department of Archives, Library Science and Museology, Ionian University, Greece

Academic year 2012-2013, member of organizing and scientific committee for the 1st Interdisciplinary Conference of Information History, Department of Archives, Library Science and Museology, Ionian University, Greece

Academic year 2012-2013, Peer reviewer and member of scientific committee for the 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference, Goce Delce University, FYROM

Peer reviewer of the academic journal: ‘US-China Law Review’, David Publishing Company

Peer reviewer of the online journal: ‘Human and Social Science Research’, ORIC Publications, open-access e-publisher

Academic year 2013-2014, Head of organizing and scientific committee for the 2nd Interdisciplinary Conference of Medical Liability and Bioethics, Research Team-Information: History, Regulation and Culture, Greece

Academic year 2013-2014, Head of organizing and scientific committee for the 2nd Interdisciplinary Conference of Information History, Department of Archives, Library Science and Museology, Greece

Academic year 2013-2014, Head of organizing committee and member of the scientific committee for the 6th International Conference on Information Law and Ethics ‘Lifting Barriers to Empower the Future of Information Law and Ethics’, in cooperation of the University of Macedonia, Aristotle University, Research Team IHRC and INSEIT, Greece

Academic year 2013-2014, Peer reviewer and member of scientific committee for the 2nd Global Virtual Conference, organized in cooperation of Goce Delchev University, Thomson Ltd and Business Academy Smilevski Institute of Management, FYROM

Academic year 2013-2014, Peer reviewer and member of scientific committee for the 2nd International Virtual Conference on Advanced Research in Scientific Areas, organized in cooperation of Goce Delchev University, Thomson Ltd and Business Academy Smilevski Institute of Management, Slovakia

Academic year 2013-2014, Peer reviewer and member of scientific committee for the 3rd Electronic International Interdisciplinary Conference, Goce Delce University, FYROM

Academic year 2014-2015, Peer reviewer and member of scientific committee for the 2nd International Virtual Conference on Human and Social Sciences, University St. Kliment, FYROM

Academic year 2014-205, Peer reviewer and member of scientific committee for the 3rd International Conference on Advanced Research in Scientific Areas, organized in cooperation of Goce Delchev University, Thomson Ltd and Business Academy Smilevski Institute of Management, Slovakia

Academic year 2014-2015, Tutor in Intellectual Property Issues, LAW 473, Law School, Macquarie University, Australia

Academic year 2014-2015, 14 August – 14 October, Legal Theory II, by Dr Malcom Voyce, Law School, Macquarie University, Australia

Academic year 2014 – 2015, 07 August – 07 October, Humanities Research Course for HDR Students, Faculty of Arts, Macquarie University, Australia

EMPLOYMENT

01/01/2002 to 01/07/2002: Executive manager, Photograph S.A. RETHYMNO PHOTOS, (part time)

01/01/2003 to 01/06/2003: Bartender, AERIKO Bar (part time)

01/01/2004 to 01/06/2004: Bartender, AERIKO Bar (part time)

01/01/2005 to 01/06/2005: Bartender, AERIKO Bar (part time)

01/06/2006 to 30/09/2006: Reception officer, Oasis hotel (full time)

01/06/2007 to 30/09/2007: Reception officer, Corfu Holiday Palace hotel (full time)

01/06/2008 to 31/10/2008, 12/05/2009 to 10/11/2009, 19/05/2010 to 31/10/2010: Travel Agency officer, Charitos Travel Tourism & Cruises S.A. (full time)

19/05/2011 to 10/10/2011: Travel Agency officer, Sarris Cruises & Lines (full time)

01/11/2013 to 01/05/2014: Instructor, Public Institute of Professional Training of Corfu (part-time)

01/12/2013 to 01/06/2014: Administrator of European Programs, Municipality of Corfu (part-time)

WORKSHOPS, SEMINARS & CONFERENCES

20-22 May 2004, National Conference: ‘Thirty years of democracy-The political system of the third Hellenic Republic 1974-2004’, University of Crete, Greece

18-19 March 2005, ‘Social change and social policies in Greece of the new century’, University of Crete, Greece

15-17 April 2005, National Conference: ‘Education and society in the modern world: Educational departments-20 years after’, University of Crete, Greece

4-5 October 2008, 5th National Conference on the History of Education with international participants: “Education and Social Justice”,University of Patras, Greece

3-5 August 2008, 11th International Conference of ISSEI: ‘Language and the Scientific Imagination’, University of Helsinki, Finland

26-28 June 2009, 8th International Conference: ‘Computer Ethics-Philosophical Enquiry’, Ionian University, Greece

25-26 June 2010, 3rd International Seminar on Information Law: ‘An information Law for the 21st Century’, Ionian University, Greece

1-3 October 2010, International Symposium: ‘Educating Educators in the Modern World-New Trends and Issues’, organized by the Department of Primary Education, School of Education, University of Crete

2-6 August 2010, 12th International Conference of ISSEI: ‘Thought in Science and Fiction’, Cankaya University, Turkey

19-21 November 2010, 7th National Conference: ‘Greek Pedagogy and Educational Research’,University of Crete, Greece

14, 21, 28 March 2011 1st seminar of experiential work in career counselling: ‘Stress and Depression in Education and the Workplace’, Liaison Office, Ionian University, Greece

20-21 May 2011, 4th International Conference of Information Law: ‘Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics’, University of Macedonia, Greece

29-30 June 2012, 5th International Conference of Information Law and Ethics: ‘Equity, Integrity and Beauty in Information Law and Ethics’ , Ionian University, Greece

2-6 July 2012, 13th International Conference of ISSEI: ‘The Three Narratives-Art, Science and Philosophy’, University of Nicosia, Cyprus

1-2 March 2013, 1st Interdisciplinary Conference of Medical Liability and Bioethics: ‘Modern Approaches and Future Prospects’, Ionian University, Greece

24-25 May 2013, 1st Interdisciplinary Conference of Information History: ‘Significant Benchmarks from Papyrus to Digital document’, Ionian University, Greece

25-27 June 2013, 4th International Conference on New Horizons in Education, Sakarya University, Italy

2-6 September 2013, 2nd Electronic International Conference Interdisciplinary Conference, www.eiic.cz

9 December 2013, 1st National Scientific Meeting: ‘The Policy of Privacy’, Research Team ‘Information: History, Regulation and Culture’, www.ihrc.gr

7-8 February 2014, 5th National Conference on Innovation Law, e-Themis, www.ethemis.gr/

14-15 March 2014, 2nd Interdisciplinary Conference on Medical Liability and Bioethics, Ionian University, Greece

30-31 May 2014, 6th International Conference on Information Law and Ethics ‘Lifting Barriers to Empower the Future of Information Law and Ethics’, Aristotle University and INSEIT, Thessaloniki

8 July 2014, Seminar: ‘The Surrogate in Commercial Surrogacy, Legal and Ethical Considerations’, by Dr Sonia Allan, Law School, Macquarie University, Australia

8 September 2014, Workshop: ‘Thinking at the Edge: Reflective Research Practices for HDR Students’, by Dr Greg Walkerden, Faculty of Arts, Macquarie University, Australia

11 September 2014, Seminar: ‘EndNote Course for PC’, Faculty of Arts, Macquarie University, Australia

LANGUAGES

Greek, native speaker

English, fluent

Italian, very good

French, competent

Russian, initial stages

REFERENCES

Niloufer Selvadurai, Associate Professor, Macquarie Law School, Australia

Archana Parashar, Associate Professor, Macquarie Law School, Australia

Joshua Fairfield, Professor, Washington and Lee University, School of Law, USA

Maria Bottis, Assistant Professor, Ionian University, Department of Archives and Library Science, Greece

Marilena Koppa, Assistant Professor, University of Panteion, European Deputy, Assembly Woman of Greece

Aggeliki Gerekou, Greek Deputy/ Assembly woman

Theodoros Pappas, Professor, Ionian University, Department of Archives and Library Science, Greece

Sozon Papavlasopoulos, Assistant Professor, Ionian University, Department of Archives and Library Science, Greece

Nektarios Ntovad, Head of the Christian Orthodox Church in Corfu, Greece

Marios Poulos, Assistant Professor, Ionian University, Department of Archives and Political Science, Greece

Kostas Lavdas, Professor, University of Crete, Department of Political Science, Greece

Fraskos Dimitrios, Owner of the company “IONIAN INVESTMENTS S.A.”

Charitos Dimitrios, Owner of the enterprise “CHARITOS TRAVEL, TOURISM & CRUISES S.A.”

Spiros Spirou, Governor of the Ionian Islands

Spyridon Ziniatis, Director and Chief-editor, local newspaper called ‘Corfiot News’

Edward Spence, Senior Lecturer, Charles Sturt University, School of Communication and Creative Industries, Australia

Paul Sturges, Emeritus Professor of Library Studies, Loughborough University in Leicestershire, UK

Pavlos Drampalos, Head of Soccer Referees Association in Corfu, Greece

(available upon request)Πίσω